Węże metalowe do klimatyzacji górniczej
– do urządzeń klimatyzacyjnych typu DV i LKM
– do freonu i czynnika chłodzącego

Wąż metalowy do klimatyzacji
HOSEMANN POLSKA produkuje przewody metalowe dostarczane do urządzeń klimatyzacyjnych typu DV i LKM w całości wykonane są ze stali nierdzewnej z dopuszczeniami do stosowania w podziemnych wyrobiskach.

Węże metalowe Hosemann’a do klimatyzacji górniczej są bezpieczne do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Nie zalecamy używania przewodów metalowych do klimatyzacji z kołnierzami ze stali zwykłej, głównie ze względu na ryzyko korozji na styku kołnierza i węża w miejscu spawania gdzie powstaje różnica potencjałów spowodowana różnicą w szeregu napięciowym metali.

Stosowanie zarówno kołnierzy jak i węży ze stali nierdzewnej zapobiega korozji na styku gdzie łączy się kołnierz z wężem. Takie rozwiązanie zapobiega korozji elektrolitycznej. W wilgotnym i słonym środowisku na styku 2 materiałów o różnym potencjale w szeregu napięciowym metali, występuje różnica potencjałów. Różnica potencjałów prowadzić może do przyspieszonej korozji kołnierza wykonanego ze stali zwykłej i w konsekwencji rozszczelnienie węża.

Rozszczelnienie przewodu metalowego może grozić utratą czynnika chłodzącego i w przypadku, gdy jest to związek freonowy, to oprócz kar za emisję freonu do środowiska może dojść do wypadku niebezpiecznego dla zdrowia. Wynika to z faktu że freon wypiera tlen.