Kompensatory metalowe wg normy

Podział kompensatorów metalowych wg normy PN EN 14917:2009. Prezentowany podział i nazewnictwo typów jest bezpośrednim cytatem normy, wg której wykonuje się kompensatory.

Ten dział ma na celu usystematyzowanie wiedzy dla wszystkich użytkowników, szczególnie tych którzy mają wątpliwości jaką konstrukcję kompensatora najlepiej użyć dla aplikacji na instalacji, czy to instalacji istniejącej czy też dopiero projektowanej.

Poniższy podział ma przybliżyć i ułatwić identyfikacje kompensatorów w zależności od konstrukcji i wyglądu zewnętrznego.

Norma określa również możliwe do osiągniecia zakresy płaszczyzn ruchu dla danej konstrukji kompensatora.

Podkategorie znormalizowanych kompensatorów mieszkowych:

Kompensator osiowy

Axial Compensator – kompensator osiowy kompensuje tylko ruchy osiowe, czyli ruchy w osi rurociągu, ruchy poprzeczne rurociągu mogą być niwelowane w bardzo ograniczonym zakresie. Produkcja jest relatywnie prosta i dlatego ta konstrukcja  jest bardzo często używana w przemyśle.
… więcej informacji

Kompensator osiowy - szkic

Non – pressure balanced intrenaly pressurized

Kompensator osiowy - szkic

Non – pressure balanced externally pressurized

Kompensator osiowy - szkic

In – line pressure ballanced

Kompensator kątowy

Angular Compensator – kompensator kątowy ze wspawanym zawiasem pozwala na ruch tylko w jednej płaszczyźnie którą wymusza zastosowany zawias. Te kompensatory nie są często stosowane i dlatego wymagana jest konsultacja techniczna przed zamówieniem. Kompensator zawiasowy jest dość ciężką konstrukcja spotykaną powszechnie na rurociągach ciepłowniczych.
… więcej informacji

Kompensator kątowy - szkic

Hinge

Kompensator kątowy - szkic

Gimbal

Kompensator lateralny poprzeczny

Lateralny kompensator konstrukcyjnie  kompensuje poprzeczne ruchy w różnych kierunkach, zarówno poprzecznie do osi rurociągu, jak również ruchy w osi rurociągu. Możliwe uzyskanie kompensacji w osi  rurociągu jak i  poprzecznie do osi rurociągu powoduje że kompensatory tej konstrukcji są często używane na rurociągach przemysłowych.
… więcej informacji

Kompensator lateralny

Two tie-bars spherical

Kompensator poprzeczny - szkic

Two tie-bars Pinned (plane)

Kompensator poprzeczny - szkic

Three or more tie – bars

Kompensator poprzeczny - szkic

Double hinge

Kompensator poprzeczny - szkic

Double gimbal

Kompensator uniwersalny

Universal Compensator – kompensator uniwersalny – przeznaczony jest do kompensacji w większych zakresach ruchów poprzecznych niż zwykłe kompensatory osiowe i dzieje się to dzięki wydłużeniu części elastycznej,  jest to najprostsza konstrukcja która jest powszechnie stosowana w przemyśle.
… więcej informacji

Kompensator uniwersalny wg normy- szkic

Unrestrained one or two below

Kompensator uniwersalny - szkic

Pressure balanced