RODO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Hosemann Polska SP. z o.o. , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, pod nr NIP 6443457457, nr REGON 241591365, kapitał zakładowy 50 000 PLN.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz przesłać zapytanie lub złożyć zamówienie oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

  • Świadczenie usług oferowanych w Serwisie
  • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
  • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
  • badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub realizacji dostawy wielokrotnej czy zamówienia jednorazowego.