Kompensator gumowy kołnierzowy
łącznik gumowy

Kompensator gumowy kołnierzowy i łącznik gumowy pełnią rolę połączenia elastycznego pozwalającego przede wszystkim na kompensację osiową i redukcję np. różnicy kątów (10-15 stopni) stykających się rurociągów, albo redukcję efektu rozszerzalności cieplnej materiałów. Należy pamiętać o tym że kompensatory gumowe kołnierzowe poprzez swoją konstrukcję mają wiele wad jak i zalet w porównaniu z kompensatorami innych typów.

Kompensator gumowy kołnierzowy – zalety i wady:

Zalety:

  • niska cena
  • dłuższa żywotność w porównaniu z produktem takim jak kompensator metalowy
  • większa ilość cykli niż kompensator metalowy

Wady:

  • relatywnie niska maksymalna temperatura pracy (limitowana temperaturą pracy gumy EPDM/NBR/CR EPDM, Nitryl, Hypalon, Neopren, Viton).
Guma Medium Temperatura min. [ºC] Temperatura max. [ºC] Ciśnienie max. [Bar]
EPDM woda, para, powietrze, azot, słabe kwasy, amoniak, fenol, gliceryna -40 110 16
NBR zasady nieorganiczne, etanol, glikol dwuetylenowy, azot -60 90 10
CR acetylen, gaz ziemny, azot, butan, fekalia, ścieki z dodatkiem substancji ropopochodnych -25 100 10

Oferowane przez nas kompensatory gumowe kołnierzowe wykonane są z mieszków gumowych różnego typu: EPDM, PTFE (tzw. kompensatory teflonowe), NBR, CR, Nitryl, Hypalon, Neopren, Viton. Każda z proponowanych gum jest dedykowana dla innych aplikacji i użycie określonej mieszanki gumowej zależy bezpośrednio od rodzaju i temperatury medium.

Kompensator drgań:

Kompensatory gumowe kołnierzowe są konstrukcyjnie lepszym kompensatorem drgań niż kompensatory metalowe. Wynika to z faktu iż guma lepiej znosi większe amplitudy drgań.


Oferta na kompensatory i łączniki gumowe:

Kompensator gumowy kołnierzowe
Kompensatory gumowe kołnierzowe
Układ połączeń stałych niejednokrotnie wymusza stosowanie kompensatorów, a w przypadku niskich ciśnień najwygodniejszym i zarazem najtańszym rozwiązaniem jest użycie kompensatora gumowego
… więcej informacji

Łaczniki gumowe
Łączniki gumowe
Łącznik gumowy pełni taką samą rolę jak standardowy kompensator gumowy, podstawowa różnica polega na armaturze przyłączeniowej oraz zakresach rozmiarów
… więcej informacji