Złącze kulowe (ball joint)

Złącze kulowe

Złącze kulowe pozwala na wychylenie osi połączenia o 15° w każdą stronę, tak jak na rysunku obok.

Połączenie takie jest praktycznie bezobsługowe, ponieważ jego prostota budowy zapewnia bezawaryjność i pewność połączenia.

Rysunek przedstawia jedynie ideę. Można stosować różne zakończenia (kołnierz, gwint i inne) umożliwiające wpięcie złącza kulowego w układ bez konieczności przeróbki układu.