Złącze kulowe – ball joint

Złącze kulowe

Złącze kulowe do przesyłania mediów pozwala na wychylenie osi połączenia o 15° w każdą stronę, tak jak na rysunku obok.

Połączenie przy użyciu złącz kulowych jest praktycznie bezobsługowe, ponieważ jego prostota budowy zapewnia bezawaryjność i pewność połączenia oraz dużą trwałość.

Rysunek przedstawia jedynie ideę.

Ze złączami kulowymi można stosować różne zakończenia takie – kołnierz, gwint, złącza tri-clamp. Różne zakończenia złącz umożliwia wpięcie złącza kulowego w układ bez konieczności przeróbki układu rurociągów.