Tauron referencje dla Hosemann Polska

Logo Tauron
Poniżej znajdują się referencje wydane przez Tauron Ciepło dla Hosemann Polska.

Poniższe referencje wydane przez Tauron powstały na prośbę Hosemann Polska i dotyczą przede wszystkim zadowolenia naszego Klienta firmy Tauron z dostawy naszych kompensatorów stalowych do zsypu węgla. Kompensatory metalowe do zsypu węgla produkcji firmy Hosemann miały bardzo wysokie wymagania oraz specyficzne wytyczne konstrukcyjne określone w zapytaniu na dostawę, gdzie na tej instalacji Tauron miał częste problemy z zapłonem węgla w duktach dostarczających paliwo stałe do miejsca spalania a jednocześnie wymogiem było zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed bardzo mocno ścierającym medium.

Kompensatory dostarczone przez Hosemann Polska wykonane były w nowatorskiej technologii w porównaniu do innych kompensatorów na tą aplikacje, wcześniej dostarczanych przez konkurencyjnych dostawców. Zastosowana specjalna konstrukcja kompensatora metalowego bez użycia drogich stali typu HARDOX (stal typu HARDOX, wg producenta tej stali, po przegrzaniu powyżej +250 °C traci całkowicie swoje właściwości odporności na ścieranie), pozwoliło to na obniżenie kosztów kompensatora dla Klienta, a jednocześnie możliwości zapłonu medium zostały ograniczone, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej odporności na ścieranie.

Zastosowanie specjalnych wzmocnień konstrukcyjnych spowodowało, że nasze kompensatory okazały sie ekstremalnie odporne na wycieranie ich przez zsypywany węgiel oraz wysokie temperatury pracy, dlatego na tej instalacji kompensatory Hosemann Polska pracują bezawaryjnie juz od połowy 2008 roku, co jest bardzo dobrym wynikiem na tle innych dostawców.

Tauron - referencja dla Hosemann Polska