Peszel metalowy Hosemann

Oferujemy peszel naszej firmy. Jest to bardzo giętki peszel metalowy.

Giętki peszel metalowy

Peszel metalowy – lista typów:

Typ DGJ

Typ DGJ

Typ DKJ

Typ DKJ

Typ DNP

Typ DNP

Typ DPJ

Typ DPJ