Kompensator uniwersalny
wg normy

(Universal Compensator) zaprojektowany jest do kompensacji w większych zakresach ruchów poprzecznych.

1) Unrestrained one or two below

Kompensator uniwersalny - szkic
Kompensator uniwersalny - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
No X X X X X

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use

2) Pressure balanced

Kompensator uniwersalny - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
Yes X X With two tie-bars only   X X

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use