Kompensator poprzeczny
wg normy

(Lateral Compensator) zaprojektowany jest aby kompensować poprzeczne ruchy w różnych kierunkach.

1) Two tie-bars spherical

Kompensator poprzeczny - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
No X (X) (X) (X) (X)

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use

2) Two tie-bars Pinned (plane)

Kompensator poprzeczny - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
Yes       X  

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use

3) Three or more tie – bars

Kompensator poprzeczny - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
Yes       X X

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use

4) Double hinge

Kompensator poprzeczny - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
Yes   X   X  

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use

5) Double gimbal

Kompensator poprzeczny - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
Yes   X X X X

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use