Przewody / węże metalowe
elastyczne węże w wersji lekkiej

Węże metalowe
Węże metalowe elastyczne są wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Przewody te produkuje się z węża metalowego spawając do niego wymaganą armaturę wg zlecenia.

Rozwiązanie takie oprócz wygody w aplikacji daje dodatkową korzyść w postaci częściowej lub całościowej kompensacji drgań lub kompensacji nieosiowości instalacji, pozostając jednocześnie skutecznym rozwiązaniem w zakresie temp. od ­ -200 °C do +600 °C.

Węże elastyczne stalowe (ze stali nierdzewnej) w wersji lekkiej charakteryzują się zmniejszoną grubością ścianki, co przekłada się na niższe ciśnienia pracy takich węży, ale w zamian uzyskiwana jest większa elastyczność. W wersji lekkiej węże metalowe stosuje się najczęściej dla bardzo trudnych i odpowiedzialnych instalacji gdzie wymagana jest zwiększona zdolność kompensacji i elastyczności. Odbywa się to jednak kosztem odporności ciśnieniowej i czasem wymusza stosowanie podwójnego oplotu stalowego aby uzyskać ten sam poziom ciśnienia pracy co węże metalowe standardowe.

Należy pamiętać, że elastyczne węże metalowe w wersji lekkiej wymagające dużej odporności na drgania, czasem można zastąpić wersją standardową stosując specjalny rodzaj spawania węży metalowych, co w wielu przypadkach jest wystarczającym rozwiązaniem. Spawanie jest zawsze robione metodą TIG (więcej informacji o spawaniu metodą TIG).

Ze względu na to, że nie jest to standardowe wykonanie węży, a konstrukcja jest dość drogim i relatywnie niskociśnieniowym zastosowaniem, zaleca się aby przed zamówieniem skonsultować się z działem technicznym Hosemann Polska.