Kompensator kątowy wg normy

(Angular Compensator) ze wspawanym zawiasem pozwala na ruch tylko w jednej płaszczyźnie.

1) Hinge

Kompensator kątowy - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
Yes   X      

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use

2) Gimbal

Kompensator kątowy - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
Yes   X X    

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use