Zawory

Zawory
W ofercie Hosemann znajdują się zawory wysokociśnieniowe oraz niskociśnieniowe, zawory specjalne oraz duże zawory ESDV.

Lista zaworów:

  • zawory igłowe (niddle valve)
  • zawory kulowe (ball valve)
  • zawory bezpieczeństwa (pressure relief valve)
  • zawory zwrotne (check valve) – zawór zwrotny (check valve) to typowy zawór jednokierunkowy (one way valve). 
   Zawór zwrotny często stosowany jest razem z zaworem kulowym (kolejność montażu ma znaczenie).
  • zawór motylkowy (butterfly valve)
  • klapa międzykołnierzowa
  • zawory elektromagnetyczne (solenoid valve)