Przewody / węże do klimatyzacji górniczej
– do urządzeń klimatyzacyjnych typu DV i LKM
– do freonu

Wąż metalowy do klimatyzacji
Ze względu na wysokie standardy bezpieczeństwa HOSEMANN POLSKA, wszystkie produkowane przewody metalowe dostarczane do urządzeń klimatyzacyjnych typu DV i LKM w całości wykonane są ze stali nierdzewnej.

Węże metalowe Hosemann’a do klimatyzacji górniczej standardowo:

  • wykonane są w całości ze stali nierdzewnej 1.4301
  • przechodzą hydrotest 20 bar
  • są bezpieczne do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Nie zalecamy używania przewodów metalowych do klimatyzacji z kołnierzami ze stali zwykłej, głównie ze względu na ryzyko korozji na styku kołnierza i węża w miejscu spawania gdzie powstaje różnica potencjałów spowodowana różnicą w szeregu napięciowym metali.

Inaczej mówiąc stosowanie zarówno kołnierzy jak i węży ze stali nierdzewnej zapobiega korozji na styku/spawie, gdzie łączy się kołnierz z wężem. Takie rozwiązanie zapobiega korozji elektrolitycznej (w wilgotnym i słonym środowisku na styku 2 materiałów o różnym potencjale w szeregu napięciowym metali, występuje różnica potencjałów, co prowadzić może do przyspieszonej korozji kołnierza wykonanego ze stali zwykłej i w konsekwencji rozszczelnienie węża).

Rozszczelnienie przewodu metalowego może grozić utratą czynnika chłodzącego i w przypadku, gdy jest to związek freonowy, to oprócz kar za emisję freonu do środowiska może dojść do wypadku niebezpiecznego dla zdrowia. Wynika to z faktu że freon wypiera tlen.