Kompensator specjalny

Kompensator specjalny
Kompensatory specjalny są produkowane pod wymiar wg ścisłych wymagań klienta i w tym dziale mieszczą się wszystkie kompensatory nie wymienione w innych kategoriach. Kompensatory specjalne bardzo często wymagają użycia zaawansowanej technologii produkcji oraz specjalnej kombinacji i rodzaju materiałów użytych do wyprodukowania takiego kompensatora.

Ze względu na duże doświadczenie jesteśmy w stanie wyprodukować kompensator na bardzo nietypowe media przy zachowaniu najbardziej rygorystycznych założeń technicznych zgodnie z normami ISO przestrzegając międzynarodowych przepisów technicznych UDT.

W zakresie produktów spełniających kryterium „kompensator specjalny” prosimy o skierowanie zapytania do działu technicznego Hosemann Polska.