Kompensator osiowy wg normy

(Axial Compensator) kompensuje tylko ruchy osiowe ( ruchy w osi rurociągu), ruchy poprzeczne rurociągu mogą być kompensowane w bardzo ograniczonym zakresie.

1) Non – pressure balanced intrenally pressurized

Kompensator osiowy - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
No X (X) (X) (X) (X)

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use

2) Non – pressure balanced externally pressurized

Kompensator osiowy - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
No X (X) (X) (X) (X)

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use

3) In – line pressure ballanced

Kompensator osiowy - szkic

Pressure thrust restraint Movement
Axial Angular Lateral
Single plane Multi plane Single plane Multi plane
YES X        

NOTE: X – Applicable, (X) – Limited use